Pierwsze wzmianki o grodzie raciborskim pochodzą z 1108 roku. Z wpisu kroniki Galla Anonima wiadomo, iż został on odbity z rąk Morawian przez wojska księcia Bolesława Krzywoustego. Racibórz był wówczas bardzo ważnym grodem w systemie obronnym pogranicza polsko-czeskie i w związku z tym jego powstanie można wiązać z budową twierdz granicznych w czasie konfliktu Piastów i Przemyślidów (XI–XII wiek). Pierwsze partie zamku wzniesione zostały w I połowie XIII wieku, a mniej więcej w 1290 roku książę Przemysł zlecił budowę gotyckiej kaplicy pod wezwaniem św. Tomasza Becketa z Canterbury, angielskiego męczennika. Nie ma najmniejszych wątpliwości, iż kaplica ta stanowi do dziś najcenniejszy tego typu obiekt w Polsce. Często jest nazywana perłą górnośląskiego gotyku lub też śląską Saint-Chapelle, ze względu na podobieństwo.

W roku 1281 powstało samodzielne księstwo raciborskie, a to spowodowało rozpoczęcie przebudowy grodu przez Przemysława I. Przebudowa została zakończona w 1287 roku, w wyniku której powstał zwarty zespół budynków z cegły, a jego głównym elementem był budynek mieszkalny o charakterze pałacowym. Do dnia dzisiejszego przetrwały tylko mury w zachodniej i północno-wschodniej części zamku

Zamek zawiera elementy gotyckie, renesansowe, z cechami stylowymi, które w znacznej mierze zostały już zatarte. Wszystkie budynki są murowane z cegły i otynkowane.

Browar zamkowy w Raciborzu

Browar zamkowy w Raciborzu posiada najstarszą tradycję piwowarską na Górnym Śląsku. Sięga ona początków XVI wieku, warząc piwo dla potrzeb dworu miejscowych książąt oraz ich służby. W 1567 r. została odnotowana pierwsza wzmianka o browarze książęcym w Raciborzu w księdze gruntowej komory książęcej. Zanotowano tam, iż posiadacz zamku utrzymywał piwowar z pomocnikiem, natomiast „browar z dobrą panwią ” ulokowany był przy murze zamkowym. W roku 1840 przybytek złocistego napoju, na przestrzeni 300 lat nieco zmodernizowany, dostał się w rządy rodziny książąt von Ratibor. Na początku nie rozwijali oni piwowarstwa zamkowego, gdyż nie mieli ku temu odpowiednich warunków. Przełom nastapił w roku 1858, gdy stary browar spalił się doszczętnie i wówczas rodzina von Ratibor zdecydowała się zająć browarnictwem.

Aby w miejsce starego browaru mógł zostać zbudowany nowoczesny parowy, trzebabyło zburzyć całe północne skrzydło dawniej siedziby górnośląskich książąt. Powstała tu warzelnia, natomiast w skarpie zamkowego wzgórza, została ulokowana fermentownia i leżakownia. Nowy zakład, który wykorzystywał sukcesy piwowarskiej rewolucji technologicznej II połowy XIX w., był zdolny do produkowania piwa na skalę przemysłową oraz śmiało mógł konkurować z lokalnymi browarami mieszczańskimi, jak i z dużymi, m.in. w Tychach.

Tuż po otwarciu browar nie zawojował rynkiem, ze względu na brak odpowiedniej kadry oraz konieczności wkładu do kolejnych inwestycji technologicznych, podążających za trendami panującymi w branży. W latach 1896-1897 zakład został całkowicie zmodernizowany: powstała nowoczesna warzelnia, maszynownia, kotłownia, chłodnia, suszarnia słodu, leżakownia i skład piwa, a także dom dla czeladników piwowarskich. W roku 1898 produkcja pod kierownictwem piwowara Kaufmanna, na nowo ruszyła, dzięki czemu w 1899 r. powstał hit rynkowy pod nazwą „raciborskie piwo pilzneńskie”. Wyszynk trunku miał miejsce w karczmach ziem: raciborskiej, głubczyckiej, kozielskiej, rybnickiej i hulczyńskiej aż po granice z Austrią. Podawane było w kantynach hut Huberta i Marty, na dworcach w Raciborzu, Kędzierzynie, gospodzie książęcej w Sławięcicach, a także w restauracji przy Nowoświdnickiej we Wrocławiu.

W czasie wojny browar zamkowy wpadł w tarapaty, gdyż pobór do wojska pozbawił zakład fachowej siły roboczej oraz klienteli. Bieda na wsi spowodowała, iż w tradycyjnych ośrodkach handlu zbożem, którymi były Racibórz, Nysa oraz Głubczyce brakło jęczmienia. Odnotowano deficyt chmielu, który był sprowadzany z Opola i Bawarii. Sposobem na przetrwanie trudnych czasów okazała się lemoniada chmielowa „Hopfenlimonade”, która była tanim piwem wojennym o małej zawartości ekstraktu.

Browar funkcjonuje do dnia dzisiejszego pod nazwa zakładu Browar Zamkowy.